Размер на вноските за застраховки

Размер на вноските за застраховки. Размерът на вноските се изчислява от представител на застрахователната компания. Зависи от тарифите на компанията и други фактори (например от размера на плащанията).

Пример: Един мъж работи като шофьор и изплаща ипотеката. Миналия уикенд той „се подхлъзна, падна, затворена фрактура, припадна, събуди се – гипс!“. Сега той няма да може да работи известно време. Но той има застрахователна полица. Застрахователната компания ще му плати сума, която ще подкрепи семейството на пострадалия мъж, докато той се възстановява от нараняването си.

Размер на вноските за застраховки

Друг частен случай на рисковото застраховане е кредитното застраховане. В този случай, ако банката е посочена като бенефициент, плащането ще бъде получено не от вас, а от банката, от която сте взели кредита. Ако нещо се случи с Вас, семейството ви няма да трябва да плаща за вас.

  1. Кумулативна застраховка

Комбинация от застраховка и спестявания. Класическата застраховка на дарения има фиксиран доход. Вярно е, че и възможният доход ще бъде по-нисък, отколкото при инвестиционната застраховка.

След като сте сключили договор, може да имате и двете опции или една от двете:

е настъпило застрахователно събитие – вашите бенефициенти (т.е. тези, които сте посочили в договора) ще получат плащане (за риска от „смърт“);

нищо не ви се е случило преди края на договора – получавате спестяванията си (с риск да „оцелеете“ или „да оцелеете до определено събитие“).

Пример: Мъж, жена и син. Родителите са сигурни, че ще му дадат апартамент за пълнолетие. Мъжът плаща всяка година вноски в застрахователната компания, а на 18-ия рожден ден на сина му родителите му ще му дадат сертификат. В същото време животът на мъжа е застрахован за всичките 18 години: ако се случи злополука, застрахователната компания ще изплати натрупаната сума до датата, посочена в договора.

Тоест можете да спестявате пари за нещо важно в продължение на 10 години и през цялото това време животът ви ще бъде застрахован. Можете сами да изберете размера на вноските и плащанията. Срокът е от 5 до 20 и повече години. Възможно е да се сключи споразумение за по-кратък период от 5 години, но в този случай рентабилността ще бъде ниска, а тарифите, напротив, ще бъдат високи.

Размер на вноските за застраховки
Към началото