Правни услуги

Правни услуги

Правни услуги: видове и характеристики

Хората винаги са се обръщали към адвокати за помощ при решаването на определени проблеми, свързани със законодателни въпроси. Сега някои юридически услуги са особено търсени.

Правни услуги при Бизнес въпроси

В бизнеса често възникват различни спорове по отношение на паричните задължения. Тук адвокатът трябва да помогне на клиента – специалист в съда трябва да защитава интересите на кредитора или, обратно, длъжника, който иска да събере дълга, произтичащ от договора:

относно наема;

относно превоза на стоки;

за доставка;

относно предоставянето на услуги;

или по време на строителството на която и да е сграда.

Също така, адвокатът предоставя услуги за изпълнение на решенията, взети от съда, предоставя правна подкрепа за производство, производство по несъстоятелност, образувано срещу длъжника.

Правна помощ при Проблеми със строителството

Хората, работещи в строителната индустрия, не могат да се справят без помощта на адвокати (правни услуги). В този случай специалистът помага да се защитят интересите на клиента в съда между:

инвеститори, разработчици и клиенти;

дизайнерски организации и клиенти;

доставчици и строителни фирми;

с властите.

В допълнение, адвокатът трябва да осигури правна подкрепа, когато се формализират правата върху незавършени строителни проекти, както и се извършва държавна регистрация на обекти. Вижте информация на сайта на Resales in Bulgaria – legal services.

Правни услуги  при Жилищни въпроси

Днес юридическите услуги в областта на недвижимите имоти са много търсени. Обикновено адвокатите се наемат за защита на правата в съда за:

отдаване под наем на недвижими имоти;

права на собственост;

изпълнение на задължения;

събиране на дългове;

предизвикателни решения.

Специалистът присъства и на клиенти по време на сделки, регистрация на права на собственост, инвестиции в недвижими имоти.

Правни услуги  при Проблеми със земята

Сферата на поземлените отношения също не заобикаля страната на адвокатите. Квалифицирани специалисти придружават сделки за покупко-продажба, приватизация, регистрация на права на собственост върху парцели, както и прехвърляне на парцел в друга категория. Също така адвокатите защитават правата на клиента при спорове, свързани с права на собственост или наем на земя, уреждат проблеми, свързани с държавни агенции.

Информация: сайт за имоти в Слънчев бряг – България: Collins Estates

Правни услуги
Към началото