Запазвате стойността на сглобяемата къща

Запазвате стойността на сглобяемата къща

Запазвате стойността на сглобяемата къща. Сглобяемите къщи използват по-малко материали от традиционните домове. Излишните материали се пренасочват за използване в други жилища. Освен това, ако модулен дом бъде разглобен, сглобяемите конструкции могат да бъдат използвани повторно за изграждане на друг дом или запазени за бъдещ строителен проект. Това означава, че тази техника произвежда много малко отпадъци и има слаб ефект върху околната среда.

С продължаващата привлекателност на сглобяемите конструкции е вероятно популярността им само да нараства. Клиентите, които избират тази опция, се възползват от висококачествен, по-бърз, по-рентабилен и отговорен за околната среда строителен процес. Освен това строителните фирми може скоро да разширят инвестициите си в модулни строителни методи, което ще помогне както на техния бизнес, така и на връзките им с клиенти. Доказано е, че сглобяемите сгради са много осъществима алтернатива и с напредването на производствените технологии очаквайте ползите и предимствата от тях да се увеличават в бъдеще.

Запазвате стойността на сглобяемата къща

Продължителността на живота на една сглобяема къща трябва да е над 100 години и по нищо не отстъпва на тази на къща по конвенционален метод на строителство. Модерните сглобяеми къщи се контролират няколко пъти по време на производство и монтаж. Поради тази причина би трябвало лесно да се постигне очаквана продължителност на живота от над 100 години при правилно изграждане, поддръжка и грижи.

Информация за сглобяеми къщи за Нидерландия можете да видите на сайта на производителя Tesseract Homesтук!

Отоплението представлява 63% от потреблението на енергия в домовете ни – повече от осветлението и уредите взети заедно. Един от най-ефективните начини за намаляване на този брой е да се сведе до минимум количеството топлина, загубено през пукнатини и пролуки в прозорците и вратите. За стандартните домове това често изисква собствениците да инвестират в скъпи реконструкции и ремонти.

Когато става въпрос за намаляване на вашия въглероден отпечатък, сглобяемите модулни домове имат предимство пред традиционните домове. Най-съвременният строителен процес гарантира, че цялата конструкция е прецизна и точна. Сглобяемата къща има плътни фуги и шевове, които задържат топлия въздух през зимата. Това прави вашата отоплителна система по-ефективна, като намалява сметката ви за енергия и намалява въглеродния ви отпечатък.

Запазвате стойността на сглобяемата къща
Към началото